0988610052

Gỗ cao su ghép thanh tại Hà Nội

– Độ ẩm: từ 8 – 12% (tối đa)
– Keo tiêu chuẩn quốc tế: F4

– Kích thước một tấm gỗ theo tiêu chuẩn là 1220mm x 2440mm

– Độ dày gỗ cao su ghép thanh Tản Viên đa dạng từ: 5mm, 7mm, 8mm, 10mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 20mm, 24mm.

ĐẶT HÀNG

Danh mục:

Call Now